Некст Поинт се е специализирала в обслужването на клиенти с различни дейности – производство, търговия, услуги. Клиентите ни са български компании, компании с чуждестранно участие, филиали на чуждестранни дружества и др. Сферите на дейност на нашите клиенти са от различни сектори на икономиката – телекомуникации, транспорт, софтуерни услуги, операции с недвижими имоти, строителство, издателска дейност, търговска дейност, селскостопанска дейност, производствени фирми, адвокатски дружества, фондации и други оргнизации с нестопанска цел.
Ние държим на качеството на предлаганите от нас услуги, както и на бързата и добра комуникация, за да изградим дългосрочно партньорство с нашите клиенти.