Just another WordPress site

Next Point е компания, специализирана в областта на счетоводните и данъчни консултации. Компанията предоставя на своите клиенти широк спектър от дейности, подпомагащи всеки бизнес:

  • Абонаментно счетоводно обслужване
  • Заплати и персонал (ТРЗ)
  • Консултации в областта на данъчното законодателство с цел оптимизиране
    и планиране на разходите за данъци
  • Вътрешно-фирмен одит на съществуващи компании
  • Анализ и планиране на фирмените финанси
  • Регистрации и пререгистрации на фирми
  • Бизнес съвети относно регистрации на фирми пред различни институции, свързани с дейността на конкретната фирма
  • Административни услуги

Нашият екип има за цел да предостави висококачествено обслужване и актуални съвети на вашия бизнес. Работата ни е свързана с ежедневна комуникация с клиента, точно отразяване да подадената от клиента информация, анализ, оценка и препоръки по различни въпроси, касаещи вашата фирма. Ние имаме индивидуален и гъвкав подход към своите клиенти и сме готови да предложим решение на всеки конкретен казус, свързан с дейността на вашата компания.

Ако имате конкретен въпрос или се интересувате по-подробно от нашите услуги моля пишете ни: info@next-point.bg